تاریخ شروع کارگاه آموزشی
1398-11-06 08:30
تاریخ پایان کارگاه آموزشی
1398-11-11

.

برگزار کنندگان

دانشکده آمار، ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه پادوا ایتالیا

دانشگاه آپسالا سوئد

قطب علمی ریاضیات مالی
قطب علمی ریاضیات مالی


زمان‌بندی اجرای برنامه ها

Reception and welcoming

Mathematics Faculty of Allameh Tabataba'i university

 

 

09:00 - 10:00

Introduction to the workshop

 

 

10:00 - 11:00

Introductory material and rescaled RBFs

prof. S. De Marchi

 

 

Coffee break

 

 

11:15 - 12:30

Introduction to HPC

prof E. Larsson

 

 

Lunch break

 

 

14:00 - 15:15

From rescaled RBF to rational RBFs

prof. S. De Marchi

 

 

 

09:00 - 11:00

Stable bases and greedy methods

prof. S. De Marchi

 

 

Coffee break

 

 

11:15 - 12:30

Task parallel programming

prof E. Larsson

 

 

Lunch break

 

 

14:00 - 15:30

Application to the shallow water equation

prof E. Larsson

 

 

 

09:00 - 11:00

Machine learning and support vector machines (F. Marchetti)

Dr. Francesco Marchetti

 

 

Coffee break

 

 

 

حمایت کنندگان

فرم شرکت در کارگاه آموزشی

دانشجویان رشته ریاضیات مالی (تمامی دانشگاه ها)

0

ریال

شرکت کننده های غیر دانشجو از موسسات

2,000,000

ریال

دانشجویان رشته های دیگر

1,000,000

ریال

اعضای هیئت های علمی

0

ریال

عوامل اجرایی کارگاه

0

ریال
login